V dňoch 14. – 17. októbra sa v Hallstatte konal Momentum kongres – kongres kritickej vedy a praxe. Tento rok sa zišli vedci, odborníci, experti a študenti z oblasti výskumu a politiky, ako aj záujemcovia a aktivisti z praxe, aby si vymenili názory na tému PRÁCA.

Organizácia IG24 bola na kongrese zastúpená dvoma príspevkami o pracovnej situácii v 24-hodinovej starostlivosti, nedostatočnom zastúpení záujmov a samo-organizovaní opatrovateliek a opatrovateľov.

Príspevok 1: „Práca po práci“ (moderátorky: Emma Dowling & Lisa Hanzl). V tejto časti sme diskutovali o prerozdelení prác týkajúcich sa domácnosti a starostlivosti – o tom, ako táto forma práce v súčasnosti vyzerá. Pracovná situácia a taktiež organizácia opatrovateliek prispieva k zaujímavým poznatkom pre pochopenie transnacionálneho prerozdelenia a znehodnocovania opatrovateľskej práce.

Príspevok 2: „Hnutie pracujúcich: trieda – boj – spolupráca“ (moderátorky: Anna Daimler (vidaflex) & Susanne Pernicka) hovorila naša kolegyňa Flavia Matei o možnostiach a výzvach samo-organizovania. Na jednu z hlavných otázok „aké sú súčasné spôsoby odborového organizovania?“ sme poskytli trefné odpovede a vyslovili sme sa za ujasnenie postavenia odborov a podporu 24-hodinových opatrovateliek a opatrovateľov a ich hlavných požiadaviek, napríklad zrušenie fiktívnej živnosti.

Čas strávený na kongrese sme využili aj na výmenu názorov o IG24 s akademikmi, odborármi a zástupcami Pracovnej komory (Arbeiterkammer).

Viac informácií: https://www.momentum-kongress.org/kongress/momentum2021-arbeit#tracks