Dňa 27. júna pri príležitosti dňa opatrovateliek IG24 prvýkrát zorganizovalo stretnutie/café pre opatrovateľky. Išlo o súčasť kampane Amnesty Austria za spravodlivé pracovné podmienky v 24h-opatrovaní.

https://www.amnesty.at/mitmachen/kampagnen/gemeinsam-fuer-faire-arbeitsbedingungen-in-der-24h-betreuung/

Prišlo dvadsať opatrovateliek a takmer taký istý počet podporovateľov. Atmosféra bola skvelá, mali sme skvelý bufet, veľa diskusií, výmen názorov a veľa sme sa spolu nasmiali.

Začali sme a motivácia organizovať viacej stretnutí ani nemôže byť väčšia…

Všetkým návštevníkom a podporovateľom veľmi pekne ďakujeme!